THƯ MỜI tham dự Thượng Kỳ VNCH lúc 9AM tại City Hall

Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

P.O. Box 46754 – Philadelphia PA 19160. Tel: (215) 941-6484 Email:quangmac41@yahoo.com

*****

THƯ MỜI

                                                                                              Philadelphia, ngày 05/04/2015

 

Thành phần

Ủy Ban

—-

LM. Đinh Công Huỳnh

KS Mạc Hồng Quang

BS Trịnh Văn Chương

Frank B. Kowalewski

Bud Reiner

Ông Đinh Văn Chính

TS Michelle Nguyễn

Ông Hoàng May

Bà Nguyễn Hoa

Bà Lê Vũ Quyên

Ông Phan Văn Thức

Ông Stanley Nguyễn

Ông Dương Vinh Hiển

Ông Mã Thành Lợi

 

 

 

***

CHÚ Ý

Qúy đồng hương muốn  có xe đưa, rước  xin có mặt đúng 8:00AM tại

Bải đậu xe   trước Nhà Hàng Saigon Maxim  và sẽ đưa về lúc 10:30AM.

 

Xin liên lạc BTC

để biết thêm chi tiết

 Trích yếu: v/v Tham Dự Lễ Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa lúc 9 giờ sáng  ngày Thứ Năm 30/4/2015 Tại  Cửa Bắc, Tòa Thị Chính, Thành Phố Philadelphia.

Kính gởi:

Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Quí bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ

Quí vị lãnh đạo các tổ chức cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn, Quí vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông . Quí bạn trẻ và quí đồng hương

 

Kính thưa quí vị,

Hơn 40 năm qua, vì lý tưởng tự do không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam, do đó  hàng năm chúng ta tổ chức ngày Quốc Hận 30/4 để tưởng niệm Quân Công Cán Chính và đồng bào vô tội của miền Nam Việt Nam đã bị bạo quyền CS giết chết trong lao tù cũng như trên đường vượt biên tìm tự do. Ủy ban mong mỏi sự đóng góp của tất cả thành phần tham dự có tinh thần quốc gia để chúng ta tổ chức buổi  lễ Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH thật  trang trọng.

Như tất cả qúy vị đều biết, Nghị viên David Oh đã bảo trợ nghị quyết Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH  nhân ngày Quốc Hận 30/4 cùng với tất cả nghị viên Thành Phố Philadelphia chấp thuận và được ông Darrell  L. Clarke , Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Philadelphia ký bản Nghị Quyết ngày 12/4/2012 công nhận Lá cờ vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH là  Lá Cờ Truyền Thống và Tự Do của người tỵ nạn cộng sản Việt Nam

Ủy Ban Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH  đã phối họp với các tổ chức bao gồm Hội Cựu Chiến Binh Đồng Minh Tiểu Bang Pennsylvania, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ,  Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH , Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Mỹ, Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia & Phụ Cận, Cộng Đồng Phật Giáo, Cộng Đồng Công Giáo Phila & Phụ Cận, Hội Thương Nghiệp Việt Mỹ và Tuổi Trẻ Việt USA  đã tổ chức   lần đâu tiên treo lá cờ vàng ba sọc đỏ  tại một vị trí trang trọng nhất ngày 30/04/2012 tại tiền đình của Tòa Thị Chính, Thành Phố Philadelphia.

Nhân ngày Quốc Hận 30/4/2015 , Ủy Ban  Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức Lễ Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH  lúc 9giờ sáng ngày Thứ Năm 30/4/2015 tại cửa Bắc Thành Phố Philadelphia . Với  mục đích và ý nghĩa trọng đại của buổi lễ sẽ gây được sự chú ý của người dân bản xứ cũng như chứng minh người Việt tỵ nạn tạm dung trên đất nước Hoa Kỳ vì lý do chính trị chớ không phải vì lý do kinh tế.  Do đó việc Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại một địa điểm trang trọng hàng năm là để ôn lại truyền thống bất khuất của người Việt Quốc Gia cho thế hệ mai sau trong công cuộc quang phục quê hương.   Vì tài chánh có giới hạn rất mong các cơ quan truyền thông ủng hộ phổ biến tin tức quan trọng này đến đồng huơng để buổi lễ tăng thêm phần long trọng. Đa tạ.

                                                          Trân trọng kính mời.

 

Trưởng Ban Tổ Chức:  Kỹ Sư Mạc Hồng Quang

Đồng Trưởng Ban :  Bác Sĩ Trịnh Văn Chương, Ông Frank Bud Kowalewski

 

 Liên lạc: Bác Sĩ Trịnh Văn Chương (215) 455-5403, Ông Hoàng May( 215) 209-9915, Phan Văn Thức 215-971-0349, Ông Stanley Nguyễn (267) 408-5678 và Ông Mã Thành Lợi (215) 586-0702.

 

 

Lưu ý: Ban Tổ Chức Lễ Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Chân Thành Cảm Tạ Qúy Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí Đã Phổ Biến Thư Mời Tham Dự Nầy Đến Qúy Độc Giả Trong Tinh Thần Thiện Nguyện , Bất Vụ Lợi Cho Một Việc Làm Có Ý Nghĩa Chung.

 

 

About admin