THÔNG BÁO – CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

CỘNG  ĐỒNG  VIỆT  NAM  TẠI  HOA  KỲ

Vietnamese American Community of USA-VACUSA

P.O. Box 46754, Philadelphia,  PA 19160-6754

Email: quangmac41@yahoo.com-www.rangdongphila.org

Số:06/2014/CDVNHK-VACUSA

 

*****

THÔNG BÁO

 

Kính gởi : Quý đồng hương tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ và trên thế giới

Trích yếu: v/v Xây Đài Tưởng Niệm Việt Mỹ 

                            tại Penn’s Landing, Thành Phố Philadelphia

Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ trân trọng thông báo:

Kể từ năm 1989, Kỹ Sư Mạc Hồng Quang đã cùng ông Rich Montgomery , Cựu Chiến binh Hoa Kỳ  chiến đấu  tại Việt Nam, nguyên Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Đồng Minh Tiểu Bang Pennsylvania đã vận động với Linh Mục Paul Kennedy, Chủ Tịch Trường Trung Học Công Giáo Cardinal Dougherty tại Philadelphia  xin miếng đất trong khuôn viên của trường để xây đài Tưởng Niệm Việt Mỹ.  Trong khi chờ đợi quyết định của Tổng Giáo Phận Công Giáo tại Philadelphia thì cả hai vị quan tâm đến việc vinh danh quốc kỳ VNCH đã bị bạo bệnh và qua đời.

Cho đến năm 2012, KS Mạc Hồng Quang có tham gia vào những buổi họp của Hội Philadelphia Vietnam Veterans Memorial Fund ( PVVM ) và được biết là Hội PVVM sẽ tái kiến trúc kỳ 2 Đài Tưởng Niệm Đại Hàn và Đài Tưởng Niệm Hoa Kỳ thành Khu Tưởng Niệm với kinh phí dự trù khoảng 500 ngàn mỹ kim.  Trong nhiều lần họp kế tiếp, KS Mạc Hồng Quang đã đề nghị xây trụ cờ Việt Nam song song với trụ cờ Mỹ phía mặt tiền, nhưng Hội Đồng Quản Trị Hội PVVM không đồng ý mà chỉ cho phép xây hai trụ cờ Việt Mỹ  phía sau đài tưởng niệm mà thôi với chi phí xây 2 trụ cờ Việt Mỹ  là $25,000USD.  Do đó, khi được Hội PVVM gởi thư cho Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ ( CDVNHK-VACUSA) chấp thuận  cho CDVNHK gây quỹ để xây hai trụ cờ kể cả nội dung  bia kỹ niệm đã được KS Mạc Hồng Quang và ông Tewrry A. Willamson đồng ý. 

Vì nghỉ rằng đã có thư chính thức của Hội PVVM công nhận nên KS Mạc Hồng Quang đã thảo luận với DS Trần Diệp những điểm căn bản như sau:

1/ Ông Trần Diệp đồng ý thay mặt cho CDVNHK-VACUSA để tổ chức gây quỹ xây hai trụ cờ Việt Mỹ  và bia tưởng niệm.

2/ Không đồng ý để tên Cộng Đồng Philadelphia của Phạm Văn Út thuộc đảng Việt Tân vì Phạm Văn Út đã cử ông Nguyễn Lan đại diện cho người Việt Nam trong Hội Liên Bang Á Châu  Hoa Kỳ ( Asian Federation of United States ) có in hình cờ CSVN trong thư mời cũng như  trong chương trình gây quỹ hàng năm của Hội Liên Bang Á Châu Hoa Kỳ từ năm 2004 đến 2008. Năm nay 2014, Hội Liên Bang Á Châu Hoa Kỳ vẫn còn in hình cờ CSVN trong thư mời mà trong tháng vừa qua ông Mã Lợi đã gởi thư cho Hội Liên Bang Á Châu Hoa Kỳ để yêu cầu hội nầy bò hình cờ CSVN, tuy nhiên việc yêu cầu nầy  không được Hội Liên Bang Á Châu Hoa Kỳ trả lời.

3/ Không đồng ý để tên Cộng Đồng Pennsylvania của Nguyễn Đức Nhiệm vì chính Nguyễn Đức Nhiệm là người đã kêu gọi nhóm Việt Tân và thân hửu của ông tẩy chay việc Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH năm 2008 do Quốc Hội Tiểu Bang Pennsylvania công nhận. Là người công giáo nhưng Nguyễn Đức Nhiệm đã viết thư hăm dọa Linh Mục Đinh Công Huỳnh là nếu LM Huỳnh ũng hộ việc Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH thì ông sẽ thưa LM Huỳnh lên Tòa Tổng Giáo Phận Philadelphia vì LM Huỳnh làm chính trị.

Ngoài việc làm bất xứng nầy, nhóm Việt Tân đã điện thoại làm áp lực buộc ông Đinh Văn Chính phải rút lui không làm Trưởng Ban Tổ Chức  Lễ Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH. Ông Đinh Văn Chính đành phải rút lui và KS Mạc Hồng Quang tiếp tục đứng ra làm Trưởng Ban Tổ Chức. Buổi Lễ Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH do KS Mạc Hồng Quang tổ chức đã thành công với  500 quan khách tham dư. Đây là điều chứng minh cho thấy người Việt tỵ nạn thầm lặng đã đứng về phía chính nghĩa và lý tưởng quốc gia khác với bọn quóc gia gỉa hình, ban ngày thì biểu tình chống CSVN nhưng ban đêm lại âm thầm cấu kết với bọn Việt gian bán đứng cộng đồng Việt Nam hải ngoại cho loài quỷ đỏ. Đã có những tên Việt Gian từng tuyên bố “ Nếu chúng ta không chống được chúng ( VC ) thì chúng ta phải theo chúng ”

Mao Trạch Đông , Chủ Tịch Trung Cộng đã từng tuyên bố “ Trí Thức không bằng cục p…”

Trong khi tổ chức gây quỹ bà La Cẩm Tú , Thủ Quỷ của Ban Tổ Chức đã nói xấu ông Lê Thành Quang , Cố Vấn Uỷ Ban Xây Dựng Kỳ Đài và cho rằng Ông Lê Thành Quang không xứng đáng làm Cố Vấn của Ủy ban. Sau đó, bà Lý Ngọc Ánh đã tự động bỏ email của Ông Lê Thành Quang ra khổi Ban Tổ Chức và thay thế bằng tên ông Nguyễn Văn Nghiêm, người trong nhóm của bà Hạt Cát Trần Thị Bạch Vân, Hội Văn Hóa Philadelphia ( chúng tôi sẽ có bài viết về Bà Hạt Cát của Hội Văn Hóa trong tương lai để quý đồng hương thẩm định )

Bà La Cẩm Tú sau khi gạt được tên ông Lê Thành Quang ra khỏi Ban Tổ Chức thì   tìm cách nói xấu KS Mạc Hồng Quang với ông Trần Diệp  là KS Quang dính líu đến tiền bạc của  kỳ đài tại Mall đường số 6 và Washington Ave. South Philadephia.  Được biết lúc xây kỳ đài đường số 6 thì ông Lê Thành Quang không nghĩ là Phạm Như Cương, Nguyễn Ngọc Kim , Nguyễn Văn Điệu là người của Mặt Trân Hoàng Cơ Minh nên ông Lê Thành Quang mới yễm trợ. Sau nầy khi biết Phạm Như Cương là người của Mặt Trân Hoàng Cơ Minh nên ông Lê Thành Quang chống lại nhóm nầy.

Sau khi gây quỹ xong, nhóm bà Lý Ngọc Ánh đã gởi đề nghị đến Ông Terry. A. Williamson, Chủ Tich Hội PVVM hủy bỏ tên Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ bằng tên của Cộng Đồng Việt Tân tại Philadelphia.  Hành động “ăn cháo đái bát”đã nói lên việc làm bất nhân, bất nghỉa của nhóm người vì quyền lợi cá nhân, vì danh, vì lợi chớ không phải vì lý tưởng quốc gia, điều nầy thấy rỏ qua bức thư của bà Lý Ngọc Ánh gởi cho KS Mạc Hồng Quang, có thông báo cho nhóm người của bà Ánh như Trần Diệp, La Cẩm Tú, Nguyễn Cát và Trần Nghĩa mà thôi). Tuy nhiên. KS Mạc Hồng Quang cũng đã phổ biến cho CDVNHK và thân hửu của KS Quang biết về lá thư “ Mèo khóc chuột “ của bà Lý Ngọc Ánh, trước khi ăn chuột , mèo vẫn gỉa vờ nhân nghĩa khóc lóc .

Một lần nửa CDVNHK-VACUSA khẳng định là Hiến chương năm 1992 tại Washington DC  có điều khoản là không hòa hợp hòa giải với CSVN bất cứ với hình thức nào. CDVNHK sẽ sẳn sàng hợp tác và báo cáo cho FBI các cá nhân hoặc hội đoàn nào hoạt động cho CSVN . CDVNHK còn nhiều việc phải làm hơn là tranh cải với bọn “ chôm credit” chử của Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và bọn “ nhổ ra rồi liếm lại”.  Hẹn quí vị trong những thư sau.

Trân trọng kính chào

Philadelphia ngày 05/06/ 2014

KS Mạc Hồng Quang

Chủ Tịch

Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ

 

 

 

About admin