MAC’s Ancestry – Hội Đồng Tông Họ Mạc Hải Ngoại

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 Nhận được tin buồn:

 

CỤ PHẠM TÚ

tự THÁI CÁT

Pháp Danh NHUẬN MẠC HOÀI HƯƠNG

Nguyên Sáng Lập viên, Hội Trưởng Hội Đồng Tông họ Mạc Hải Ngoại

đã từ trần vào lúc 3:30 chiều thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2012

(nhằm ngày 09 tháng 5 năm Nhâm Thìn) tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

                                        Hưởng Thọ 83 Tuổi

 

      Hội Đồng Tông họ Mạc Hải Ngoại thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Anh Linh Cụ Phạm Tú sớm về an nghỉ nơi Vĩnh Phúc.

        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

      Ban Cố Vấn                               Ban Chấp Hành 

    ÔB. Phạm Văn Tường                              BS.và Bà  Pham Văn An

  ÔB.TS Vũ Tiến Phái                                    ÔB. Phạm Tiến Kiều

       ÔBGS. Mạc Ngọc Pha                             ÔB. Mạc Hồng Quang

       BS.và bà Phạm Hoàng Trung                    ÔB. Phạm Huy Thục

       ÔB. Trần Thiên Độ                                    BS.và Bà Phạm Lễ

       Nhà thơ Mạc Ly Hương                              ÔB. Phạm Quang Trình

       BS. Phạm Đức Vượng                                ÔB. Mạc Văn Thuận

       BS. Phạm Văn Minh                                 Bà Mạc Thị Tính

       ÔBKS. Vũ Tiến Ngẫu                                  ÔB. Phạm Văn Hòa

        Cùng toàn thể quý Hội viên

          Hội Đồng Tông Họ Mạc Hải Ngoại

About admin