MAC’s Ancestry – Hội Đồng Tông Họ Mạc Hải Ngoại

       TIN THƯ MẠC TỘC THÁNG 5 NĂM 2012

 

              Hội Đồng Tông Họ Mạc Hải Ngoại
1014 Akio Way, San Jose, CA 95120 – USA
Điện thoại: (408) 997-9308 email: vananpham49@yahoo.com
*****

                

Tin Thư tháng 05/2012

 

Thưa quý bà con dòng tộc

Như đã thông báo qua Thư Mời Đại Hội ngày 09 tháng 04 năm 2012, Đại Hội bất thường bầu Tân Hội Trưởng đã diễn ra tại nhà ông Hội Trưởng số 3303 Innerwick Lane, San Jose, CA 95121, vào ngày 14 tháng 04 năm 2012 lúc 10 giờ 30 sáng.

 

Hiện diện có: Ông bà Hội Trưởng Phạm Tú, Ông Phạm Văn Tường, Ông Mạc Văn Thuận, cô Ngọc Anh,, BS Phạm Văn An, anh Phạm Tôn và Ông Phạm Quang Trình (Tổng Thư Ký).

 

Hôm trước ngày Đại Hội, Tiến sĩ Vũ Tiến Phái, Ông Phạm Tiến Kiều, Ông Mạc Hồng Quang và một số Hội viên đã gọi điện thoại cho Ban Chấp Hành cáo lỗi vì bận việc hoặc ở xa không đến tham dự Đại Hội được, đồng thời ủy quyền cho Ban Chấp Hành quyết định bỏ phiếu thay cho những Hội viên vắng mặt.

 

Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Tú đã trình bày vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hội Trưởng và xin từ chức để Đại Hội bầu người khác lên thay thế. Đại Hội đã thảo luận và nhất trí bầu Bác sĩ Phạm Văn An làm Tân Hội Trường thay cho ông Phạm Tú. BS Phạm Văn An đã vui vẻ chấp nhận quyết định của Đại Hội và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Hội Trưởng kẻ từ ngày Đại Hội 14/04/2012.

 

Đại Hội cũng thảo luận về chương trình hành động và Lễ Giổ Tổ năm 2012 với sự đóng góp dồi dào ý kiến của quý vị hiện diện.

 

Về tình trạng sức khỏe của ông Cựu Hội Trưởng Phạm Tú, tuy căn bịnh đã được chữa trị ở mức độ khả quan, nhưng phản ứng phụ có phần hơi mạnh nên ông vẩn chưa ăn uống được như bình thường. Gia đình con cháu luôn tận tính chăm sóc và có Y Tá của Nhà Thương thường xuyên đến thăm. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho ông Cựu Hội Trưởng sớm bình phục.

 

Trong thời gian qua, cũng có tin buồn: Cụ Phạm Doanh, Hội viên Mạc Tộc đã qua đời tại San Jose, ngày 21-03-2012 hưởng thọ 81 tuổi. Phái đoàn Mạc Tộc gồm quý ông Phạm Văn Tường, ông Phạm Tiến Kiều, ông Phạm Quang Trình và cô Ngọc Anh đã đến Nhà quàn Darling Fisher đường Santa Clara, thành phố San Jose, Tiểu Bang California chia buồn cùng tang quyền, đồng thời nhờ tang quyến xin Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Vicentê Phạm Doanh sớm được về hưởng nhan thánh Chúa trên Nước Thiên Đàng. Được biết cụ Phạm Doang sinh năm 1931 tại Hà Nam, Bắc Phần Việt Nam.

 

Kính chúc toàn thể quý Hội viên và Gia đình luôn an mạnh và gặp nhiều may mắn.

Về ngày giờ Giỗ Tổ năm 2012 sẽ được Ban Liên Lạc thông báo sau.

 

Trân trọng,

San Jose ngày 29 tháng 05 năm 2012

Ban Liên Lạc Hội Đồng Tông Họ Mạc Hải Ngoại

*****

                                                                                                                          Biên Bản Đại Hội Mạc Tộc Hải Ngoại

Thời gian: 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy 14 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Nhà Ông Hội Trưởng

Hiện diện:  – Ông Bà Hội Trưởng Phạm Tú, Ông Cố Vấn Phạm Văn Tường,

- Ông Mạc Văn Thuận, BS Phạm Văn An, TTK Phạm Quang Trình

- Cô Ngọc Anh, anh Phạm Tôn…

Vắng mặt có thông báo: TS Vũ Tiến Phái, Ô. Mạc Hồng Quang

Chương trình nghị sự: – bầu Tân Hội Trưởng

- linh tinh…

 

Mở đầu chương trình, Ông Hội Trưởng Phạm Tú ngỏ lời chào mừng các vị đã đến tham dự Đại Hội Bất Thường đồng thời trình bày lý sức khỏe yếu kém xin từ như đã ghi trong Thư mời.

Sau khi thảo luận, Hội Nghị đã đồng ý bầu BS Phạm Văn An, Phó Hội Trưởng lên làm Hội Trưởng thay cụ Phạm Tú.

Hội Nghị cũng quyết định đề cử:

- Ông Phạm Tiến Kiều giữ vaì trò Phó Hội Trưởng Nội Vụ

thay vì Phó Hội Trưởng Miền Bắc Cali như quyết định của Đại Hội tháng 9/2011;

- Ông Mạc Văn Thuận làm Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

- Ông Phạm Huy Thục vẫn tiếp tục làm Phó Hội Trưởng đặc trách Miền Nam Cali

Ngoài ra, Hội Nghị cũng thảo luận vể công tác Phát triển hội, quan tâm đến giới trẻ, làm thế nào để giới trẻ dấn thân sinh hoạt tích cực trong Hội thay vì lớp cao niên như bao lâu nay.

Cô Ngọc Anh nêu vấn để cần có địa điêm để làm trụ sở Hội, cũng là nới tổ chức Giỗ Tổ hằng năm.  Hội Nghị thảo luận và ghi nhận ý kiến này.

Lễ giỗ tổ hằng năm 2012 sẽ được Ông TTK coi lại lịch và sẽ thông báo sau khi có ý kiến của Ban Chấp Hành.

Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày

Chủ tọa:                                    Thư ký:

Phạm Tú                                     Phạm Quang Trình

About admin