BẦU CỬ TT HOA KỲ , CẤP DƯỠNG Y TẾ, VÀ NỖI LO LẮNG CỦA NGƯỜI CAO NIÊN

BẦU  CỬ TT HOA KỲ , CẤP DƯỠNG Y TẾ,

VÀ NỖI LO LẮNG CỦA NGƯỜI CAO NIÊN

Hương Saigon

 Lời Tác Giả: Có một vị cao niên gởi email riêng, yêu cầu Hương Saigon phân tích chương trình Medicare của liên danh CH Romney/Ryan, cũng như cho biết nếu liên danh nầy thắng cử sẽ có ảnh hưởng gì đến chương trình Medicare mà các vị cao niên đang được hưởng. Vì đây cũng là mối quan tâm chung của giới cao niên, thay vì trả lời riêng, bài viết ngắn nầy được gởi ra các diễn đàn liên mạng để làm sáng tỏ vấn đề. Hơn nữa, vì thời gian hạn hẹp, người viết chỉ minh xác vấn đề bằng cách viện dẫn tài liệu hơn là phân tích tỉ mỉ dự án của DB Paul Ryan.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày bầu cử TT Hoa kỳ. Một vấn đề có thể được coi là rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đối với người cao niên: Đó là chương trình “Cấp Dưỡng Y Tế” (Medicare). Trong những ngày vừa qua các cuộc đàm thoại với (và giữa) người cao niên, một câu hỏi thường được đặt ra : “Nếu liên danh Romney/Ryan thắng cử thì chuyện gì sẽ xãy ra cho chương trình “Cấp Dưỡng Y Tế” và sự thay đổi đó có ảnh hưởng gì đến người cao niên?”

Sự lo lắng nầy rất chính đáng vì Thống Đốc Romey đã chọn Dân Biểu Paul Ryan, Chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách của Quốc Hội Hoa Kỳ làm ứng cử viên Phó TT. Dân Biểu Paul Ryan là cha đẻ của  Dự  Án Ngân Sách Hoa Kỳ, Tài Khoá 2013: The Path to Prosperity [Con Đường Đi Đến Thịnh Vượng ] Bảng dự án  đề nghị cải tiến mọi chuơng trình trong ngân sách quốc gia, từ quốc phòng, tình trạng cân bằng ngân sách, đến  chương trình Cấp Dưỡng Y Tế.

1. Chỉ Trích Của Phái Dân Chủ

 

Sau khi DB Paul Ryan được chọn làm ứng cử viên Phó TT, TT Obama và các nhân vật quan trọng thuộc đảng Dân Chủ cũng như các phương tiện truyền thông cấp tiến (liberal) cực lực bài bác và tuyên truyền rằng dự án của DB Paul Ryan sẽ kết thúc chương trình Cấp Dưỡng Y Tế hiện nay ["Ryan’s proposal will end Medicare as it’s known today"]

Trong bài diễn văn đọc tại Melbourne, Florida, TT Obama khẳng quyết rằng dự án “voucher” của Ứng Cử viên Cộng Hoà sẽ làm cho chương trình  Cấp Dưỡng Y Tế  khánh tận [“Their [Republican] voucher plan for Medicare would bankrupt Medicarẹ”]

2. Sự Kiện  Được Ghi Trong Dự Án Của DB Paul Ryan

Ngược lại với cáo buộc của phái Dân Chủ, dự án của DB Ryan sẽ không kết thúc chương trình Cấp Dưỡng Y Tế  hiện nay mà còn giữ lại trong tương lai; hơn nữa, dự án nầy còn cho phép người cao niên được lựa chọn một chương trình bảo hiểm y tế mà hiện nay các công chức liên bang đang được hưởng. Thật vậy, bảng dự án (trang 55) xác quyết rằng:

“[Dự án] Không tạo nên sự thay đổi nào  đối với các vị cao niên hiện nay, bảo đảm rằng chương trình Cấp Dưỡng Y Tế truyền thống [hiện nay] vẫn còn là một lựa chọn,  và tăng cường chương trình nầy cho các vị cao niên tương lai, bảo vệ sự bảo đảm của chương trình Cấp Dưỡng Y Tế”  [Trang 55, Fiscal Year 2013 Budget Resolution.]

Nguyên văn bằng Anh ngữ như sau:

“Making  no changes for current seniors, ensuring that traditional Medicare remains an option, and strengthening the program for future seniors. Protects the Medicare guaranteẹ [Fiscal Year 2013 Budget Resolution, House Budget Committee: The Path to Prosperity, page 55]

Riêng về sự cáo buộc của TT Obama, trong bài viết có tựa đề “Medicare Reform: Battling the Myths” tác giả  Diana Furchtgott-Roth viết:

“…Nhưng từ ngữ “voucher” không có trong kế hoạch của đảng Cộng Hòa. Và người  cao niên trong tương lai sẽ được tiếp tục lựa chọn chương trình Cấp Dưỡng Y Tế  truyền thống. Họ cũng sẽ có một sự lựa chọn khác … Kế hoạch mới của Ryan được coi là chương trình “trợ cấp lệ phí” [ "premium support"] dựa theo chương trình Lợi Ích Sức Khoẻ  của công chức liên bang. DB Ryan sẽ cho người cao niên về hưu vào năm 2023, và sau đó, được lựa chọn  trong nhiều chương trình bảo hiểm sức khoẻ khác nhau do chính phủ chuẩn nhận. Đây là các chương trình đầy cạnh tranh và toàn diện …”

Nguyên bản Anh văn như sau:

“But the word “voucher” does not appear in the Republican plan. And future seniors would continue to have a choice of traditional Medicare. They would just have other choices, toọ” … Ryan’s new plan is known as “premium support.” Modeled after the Federal Employees Health Benefits Program, Ryan would let seniors who retire in 2023 and later choose from a variety of government-approved, competing and comprehensive health insurance plans…”

Tác giả Diana Furchtgott-Roth  viết tiếp:

“Tại sao sự phân biệt giữa thuật ngữ “vouchers” và “premium support” là một vấn đề? Có 2 lý do. Trước hết, đảng viên Dân Chủ như TT  Obama sử dụng thuật ngữ “voucher” để quỷ (quái) hoá chương trình [của đảng Cộng Hoà]. Thứ hai là vì “trợ cấp lệ phí bảo hiểm” bảo vệ người tiêu thụ [dân chúng] hơn “[Diana Furchtgott-Roth, Medicare Reform:Battling the Myths].

Nguyên bản Anh văn:

“Why does the distinction between vouchers and premium support matter? Two reasons. First, Democrats such as President Obama are using the term “voucher” to demonize the program. Second, because premium support offers more protection for the consumer.” [Diana Furchtgott-Roth, in Medicare Reform:Battling the Myths]

3.  Kết Luận

Bài viết ngắn nầy không có mục đích chính trị mà nhằm làm sáng tỏ một vấn đề rất quan trọng liên quan đến cuộc sống của người dân. Đây là vấn đề tối quan trọng đối với người cao niên, nói chung, và người Việt cao niên tỵ nạn cộng sản tại Hoa kỳ, nói riêng. Sự thật về dự án ngân sách do DB Paul Ryan không như TT Obama và nhóm báo chí cấp tiến diễn dịch và xuyên tạc. Do đó, người cao niên hãy an tâm, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Lý do là vì:

 

(1) Dự án của DB Paul Ryan sẽ tiếp tục giữ chương trình Medicare hiện tại. Đến năm 2023 chương trình (nếu được thành luật) sẽ được áp dụng và các vị cao niên có quyền giữ chương trình cũ hoặc chọn  chương trình mới với mô hình “trợ cấp lệ phí bảo hiểm”, tưong tợ như chương trình lợi ích sức khoẻ mà các công chức liên bang hiện nay được hưởng.

(2) Dự án nầy còn phải được lưởng viện quốc hội chuẩn nhận, đồng thời phải được Tổng Thống ký và ban hành.

 

Tóm lại, những chỉ trích và tuyên truyền sôi nổi trên hí trường chính trị hiện nay chỉ là một chiến thuật nhằm  dọa quần chúng để dành phiếu. ” Đấu tranh chính trị” thường đi đôi với xảo ngôn và thủ đoạn.

Đây là một điều đáng tiếc!

Hương Saigon

(October 4, 2012)

P.S. Quý vị nào muốn biết rỏ về dự án ngân sách 2013 của DB Paul Ryan, xin vào link sau đây:

http://budget.house.gov/uploadedfiles/pathtoprosperity2013.pdf

 

About admin